gototopgototop
 

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

กิจกรรมภายในห้าง

Mom1

“ พลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี

 

          เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บนพื้นที่ EVEN HALL ชั้น7 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์  จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แห่งความภาคภูมิใจเด็กไทย กว่า 200 คนปลื้มปิติยินดี ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วน 1 ในการประกวดวาดภาพระบายสี  วันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 ในหัวข้อ  “ พลังแผ่นดิน  เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา

          ภาพทุกภาพวิจิตรบรรจง  คงความโดดเด่นอย่างเป็นเอกลักษณ์  จนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านถึงกับ ออกมาชื่นชมยอมรับ  ในพัฒนาการงานศิลปะอันยอดเยี่ยม  สร้างความหนักอกหนักใจ และใช้เวลาในการตัดสินกลั่นกรองอย่างยาวนานจนได้ผลการประกวด  แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น โดยมี คุณ นิศาชล  สยุมภูรุจินันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คลังพลาซ่าจอมสุรางค์  ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังต่อไปนี้

 

Secondary School1-3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงอโนทัย  นุยันรัมย์

รางวัลดีเด่น เด็กชายกษิดิศ  เมืองไชย

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงวรัญญา  ศิลป์ประเสริฐ  

รางวัลชมเชย 2 รางวัล เด็กหญิงอุษณีย์  เจนหนองแวง และ เด็กหญิงจุฑามาศ  เยื่องกลาง

รางวัลปลอบใจ 3 รางวัล เด็กหญิงอัญสรา ทาทองหลาง , เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน และ  เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี

 

Secondary School4-6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงวรางคณา  ขันผักแว่น

รางวัลดีเด่น เด็กหญิงปริณดา  เจริญพร

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กชาย วิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล เด็กหญิงปภัสสร  บำรุงศิลป์, เด็กหญิงปริฉัตร พลพวก

รางวัลปลอบใจ 3 รางวัล เด็กชายนันธวัช  คลังสมบัติ , เด็กหญิงอนงนาฏ  ศรีนอก และ เด็กชายณัฐนันท์  อัลชลี

 

High School1-3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลยอดเยี่ยม เด็กชายอนุวัฒน์  อินพู่,

รางวัลดีเด่น เด็กหญิงรดารัตน์  เวสา

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กชายเกรียงไกร  บุญอักษร

 

High School4-6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลยอดเยี่ยม นายเจนณรงค์  แคะมะดัน

รางวัลดีเด่น นายนิธิกร  บุญอักษร

รางวัลสร้างสรรค์ นายพรหมภพ  หุบกระโทก

          Mom2

          วาดภาพระบายสีวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมการประกวดจากคลังพลาซ่า ที่ประชาชน และหลากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็น บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดี เอช เอสยามวาลา จำกัด , บริษัท นานมี จำกัด , บริษัท คาสสินี่ กรุ๊ป จำกัด , หจก.เอส ที แอนด์ มาเก็ตติ้ง , บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมให้การสนับสนุน  อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นประจำทุกปี

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช